COMBO CHẬU ĐÁ HÄFELE JULIUS & VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C201

Tham chiếu: 580.41.269

8.991.000 ₫
Số lượng
Còn Hàng

CHẬU ĐÁ HÄFELE JULIUS HS-GDD11650 Lựa chọn màu Kem hoặc Đen https://hafelehome.com.vn/products/chau-rua-chen-hafele-da-julius-hs-gdd11650
VÒI BẾP HÄFELE AUGUSTUS HT-C201
570.50.280 https://hafelehome.com.vn/products/voi-rua-chen-hafele-augustus-ht-c201

 

Nhà sản xuất: